020 515 9515

Ontslag wegens functionele ongeschiktheid

Voorbeeldcasus Juridisch Advies Ambtenarenrecht

Een medewerker van een gemeente doet erg zijn best, maar slaagt er niet in om op normaal goed niveau te functioneren. Er wordt een verbetertraject met hem afgesproken maar na een half jaar is er nog geen enkele vooruitgang in betrokkenes functioneren. Mag de werkgever nu overgaan tot ontslag wegens functionele ongeschiktheid (artikel 8:6 CAR/UWO)? Vul onderstaand uw gegevens in, download de voorbeeldcasus en lees direct het antwoord van Mr. P.J. Schaap van Capra Advocaten.

  • Gratis voorbeeldcasus Juridisch Advies Ambtenarenrecht
  • Door Mr. P.J. Schaap, Capra Advocaten
  • U ontvangt het document direct per

    e-mail