020 515 9515

Xpert Ambtenarenrecht

De meest complete kennisbank over ambtenarenrecht

  • Alle relevante wet- en regelgeving
  • Tijdschrift voor Ambtenarenrecht
  • Uitgebreid thematisch commentaar
  • Ruim 130 praktijkvragen
  • Diepgaand commentaar CAR-UWO en ARAR
  • Eigen beleid toevoegen

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is goedgekeurd. Lees in dit gratis whitepaper de hoofdlijnen van de wet én welke gevolgen dit gaat hebben voor de rechtspositie van ambtenaren. Het whitepaper is geschreven door twee experts in het ambtenaren- en arbeidsrecht: mr. Loe Sprengers en mr. Jasper de Waard

Download whitepaper

Overgang naar regulier arbeidsrecht

De kogel is door de kerk: het ambtenarenrecht gaat op de schop. Dat gaat allerlei veranderingen met zich mee brengen de komende jaren. Juist daarom is het fijn om een betrouwbare kennisbron te hebben, waar u blindelings op kunt vertrouwen. In Xpert Ambtenarenrecht vindt u, óók de komende overgangsjaren, alle actuele en complete informatie over het ambtenarenrecht. Lees in dit whitepaper wat de gevolgen van de WNRA gaan zijn!

Daarom Xpert Ambtenarenrecht


Voor een professioneel HR beleid en het voorkomen van dure fouten is deze kennisbank onmisbaar. Met deze complete informatiebron vindt u de juiste juridische onderbouwing bij lastige cases. U kunt advies geven bij arbeidsgerechtelijke procedures. Daarnaast kunt u eigen regelingen via overheid.nl in de kennisbank laten opnemen. Tevens bevat de kennisbank alle relevante wet- en regelgeving, commentaren en vele praktische tools.


Commentaar CAR-UWO en ARAR

In deze kennisbank vindt u diepgaand artikelsgewijs én thematisch commentaar op zowel de CAR-UWO als ARAR. Met uitgebreide aandacht voor onder andere aanstelling & arbeidsovereenkomst en ontslag. U hoeft niet meer in verschillende bronnen te zoeken of een externe adviseur te raadplegen. Met deze commentaren werkt u dus sneller en voorkomt u fouten.

Tijdschrift voor Ambtenarenrecht

Al 30 jaar is deze gezamenlijke uitgave van Reed Business Information en Kluwer een autoriteit binnen het vakgebied. TAR bevat alle relevante jurisprudentie en achtergrondinformatie op het terrein van het ambtenarenrecht. Bovendien zijn de belangrijkste uitspraken in TAR voorzien van annotaties. Alle TAR artikelen zijn integraal en gelinkt opgenomen in Xpert Ambtenarenrecht.

Nieuw: ruim 130 praktijkvragen

De kennisbank bevat nu ook ruim 130 praktijkvragen over de belangrijkste rechtspositionele onderwerpen. U vindt vragen en antwoorden over aanstellingsbesluiten, arbeidsovereenkomsten, algemene wet bestuursrecht, bezoldiging, disciplinaire straffen, ontslag, schorsing en ziekte.

Ook vindt u er vele handige modellen én beschikkingen voor de CAR-UWO.

 

Thematisch commentaar

Xpert Ambtenarenrecht helpt u met uitgebreide toelichtingen. Deze bevatten verwijzingen naar alle relevante wet- en regelgeving en sectorale regelingen. Over het onderwerp pensioen vindt u bijvoorbeeld diepgaand commentaar over ABP Ouderdomspensioen, Partnerpensioen (nabestaandenpensioen) en Bezwaar en beroep. Ook over thema’s als sociale zekerheid vindt u uitgebreide commentaren in de kennisbank.

Vraag een vrijblijvende demonstratie aan