020 515 9515Xpert Ambtenarenrecht

Los lastige HR cases op

  • Alle relevante wet- en regelgeving
  • Tijdschrift voor Ambtenarenrecht
  • Uitgebreid thematisch commentaar
  • Ruim 130 praktijkvragen
  • Diepgaand commentaar CAR-UWO en ARAR
  • Eigen beleid toevoegen

Voor wie is Xpert Ambtenarenrecht?

icon-gemeentehuis Gemeenten

Werkt u als HRM- of P&O- functionaris bij een gemeente? Of bent u als gemeentejurist gespecialiseerd in het ambtenarenrecht? Dan wilt u zekerheid over de rechtspositieregeling voor gemeenten. En altijd op de hoogte zijn van de meest relevante jurisprudentie.
In Xpert Ambtenarenrecht vindt u diepgaande informatie en commentaren over de CAR-UWO, relevante jurisprudentie, praktische modellen en alle actuele wet- en regelgeving.
Hiermee beantwoordt u snel en efficiënt vragen op het gebied van de rechtspositie van ambtenaren. Bovendien neemt de kennisbank u werk uit handen bij het maken van beleid en bij bezwaar- en beroepszaken.

icon-overheid_60x64 Overheden

Werkt u als HRM- of P&O- functionaris bij het Rijk, een waterschap of provincie? Bent u als jurist gespecialiseerd in het ambtenarenrecht?
Dan wilt u altijd op de hoogte zijn van alle actuele rechtspositieregelingen. U wilt betrokkenen betrouwbaar advies geven, eenvoudig beleid kunnen maken en bezwaar- en beroepszaken snel en efficiënt doorlopen.
In Xpert Ambtenarenrecht vindt u uitgebreide informatie over het ARAR, de SAW en de CAP. Bovendien bevat deze onmisbare informatiebron commentaren op deze regelingen, jurisprudentie en wet- en regelgeving.

Icoon Advocaten_60x60 Advocaten

Bent u als advocaat gespecialiseerd in het ambtenarenrecht? En zoekt u uitgebreide informatie over alle rechtspositieregelingen van alle sectoren? Of over de meest actuele wet- en regelgeving over bijvoorbeeld de Awb?
Met Xpert Ambtenarenrecht lost u lastige rechtspositionele kwesties eenvoudig op. Deze complete informatiebron bevat alle rechtspositieregelingen van alle sectoren en diepgaande commentaren op het ARAR en de CAR-UWO. Tevens vindt u er actuele wet- en regelgeving en alle relevante jurisprudentie.

icon-adviesbureaus Adviesbureaus

Bent u als adviseur gespecialiseerd in het ambtenarenrecht? Wilt u klanten altijd van betrouwbaar en actueel advies voorzien?
In Xpert Ambtenarenrecht vindt u alle rechtspositieregelingen van alle relevante sectoren. Bovendien bevat deze complete informatiebron alle actuele wet- en regelgeving, relevante jurisprudentie, diepgaande commentaren en diverse praktische modellen.

icon-opleiding Opleidingsinstituten

Biedt uw organisatie opleidingen aan op het gebied van ambtenarenrecht? Wilt u zowel studenten als docenten altijd voorzien van de laatste ontwikkelingen binnen dit vakgebied?
Met Xpert Ambtenarenrecht beschikt u over alle rechtspositieregelingen van alle sectoren en diepgaande commentaren op het ARAR en de CAR-UWO. Tevens vindt u er actuele wet- en regelgeving over bijvoorbeeld de Awb en alle relevante jurisprudentie.

whitepapers_200x210

Download gratis kennisdocumenten

Wilt u kunnen rekenen met de nieuwe CRvB-formule? Alles weten over de voorwaarden voor het recht op ziekengeld en de duur en hoogte ervan? Kunt u hulp gebruiken bij het opstellen van besluiten over disciplinaire maatregelen? Download dan onze gratis kennisdocumenten. Direct toepasbaar in uw dagelijkse praktijk.

Bekijk de gratis kennisdocumenten

FotoHarryMartens_170x170

“ Ik heb de kennisbank nodig om mijn functie goed en optimaal te kunnen vervullen, zodat er geen verkeerde beslissingen worden genomen.”

- mr. H.A. Martens, Beleidsmedewerker P&O, Gemeente Kerkrade

Daarom Xpert Ambtenarenrecht


Voor een professioneel HR beleid en het voorkomen van dure fouten is deze kennisbank onmisbaar. Met deze complete informatiebron vindt u de juiste juridische onderbouwing bij lastige cases. U kunt advies geven bij arbeidsgerechtelijke procedures. Daarnaast kunt u eigen regelingen via overheid.nl in de kennisbank laten opnemen. Tevens bevat de kennisbank alle relevante wet- en regelgeving, commentaren en vele praktische tools.


artikelsgewijs-commentaar_283x200

Commentaar CAR-UWO en ARAR

In deze kennisbank vindt u diepgaand artikelsgewijs én thematisch commentaar op zowel de CAR-UWO als ARAR. Met uitgebreide aandacht voor onder andere aanstelling & arbeidsovereenkomst en ontslag. U hoeft niet meer in verschillende bronnen te zoeken of een externe adviseur te raadplegen. Met deze commentaren werkt u dus sneller en voorkomt u fouten.

tar klein

Tijdschrift voor Ambtenarenrecht

Al 30 jaar is deze gezamenlijke uitgave van Reed Business Information en Kluwer een autoriteit binnen het vakgebied. TAR bevat alle relevante jurisprudentie en achtergrondinformatie op het terrein van het ambtenarenrecht. Bovendien zijn de belangrijkste uitspraken in TAR voorzien van annotaties. Alle TAR artikelen zijn integraal en gelinkt opgenomen in Xpert Ambtenarenrecht.

modellen 210x227

Nieuw: ruim 130 praktijkvragen

De kennisbank bevat nu ook ruim 130 praktijkvragen over de belangrijkste rechtspositionele onderwerpen. U vindt vragen en antwoorden over aanstellingsbesluiten, arbeidsovereenkomsten, algemene wet bestuursrecht, bezoldiging, disciplinaire straffen, ontslag, schorsing en ziekte.

Ook vindt u er vele handige modellen én beschikkingen voor de CAR-UWO.

 

nextens_advies_markt_152 hoog

Thematisch commentaar

Xpert Ambtenarenrecht helpt u met uitgebreide toelichtingen. Deze bevatten verwijzingen naar alle relevante wet- en regelgeving en sectorale regelingen. Over het onderwerp pensioen vindt u bijvoorbeeld diepgaand commentaar over ABP Ouderdomspensioen, Partnerpensioen (nabestaandenpensioen) en Bezwaar en beroep. Ook over thema’s als sociale zekerheid vindt u uitgebreide commentaren in de kennisbank.

Vraag een vrijblijvende demonstratie aan